Cesta Vážky ....aneb putování za světlem

Tyto stránky jsou ve výstavbě....

 

 

Dzogchen je prastaré tibetské učení o prvotním stavu bytí, který se také nazývá úplná dokonalost. Tento stav je od počátku svobodný a nezávislý na všech omezeních a podmíněnostech. Mistrovo předání tohoto stavu poznání tvoří srdce nauky dzogčhenu.

 

Nauka dzogčhenu díky svému přímému a nekomplikovanému přístupu překračuje veškerá kulturní omezení, a je tak dostupná všem lidem, nezávisle na jejich kulturním či duchovním kontextu. Dzogchen není náboženství, nežádá po nikom, aby v cokoliv věřil. Naopak nabádá nás, abychom pozorovali sami sebe, a tak odhalili svůj skutečný stav. Nauka není pouze teoretická, je především praktická. Ačkoliv je velmi prastará, zůstává pro lidské bytí stejně významná nyní, jako kdysi, protože přirozenost těla, hlasu a mysli, ve kterých se člověk projevuje, se nezměnila.

 

 

 

DZOGCHEN

V současné době si tuto oblast ještě prozkoumávám. V Čechách je komunita skvělých lidí, kteří jsou otevřeni zodpovědět zvídavé dotazy a případně provést učením. Více na www.dzogchen.cz

 

Dovolte mi malou osobní poznámku... Vždy jsem se považovala spíše za individualistu a jakékoliv komunity nebo spolky mě příliš nelákaly. Když jsem se na své cestě poznala s lidmi, kteří jsou v komunitě Dzogchenu našla jsem nečekaně skupinu samých individualistů, které spojuje jeden společný cíl... dojít poznání a osvobodit se od iluze. Setkala jsem se zde s ochotou, otevřenosí a nezištností jako málokde. Nejsem aktivním členem, ale za každé setkání jsem moc ráda. Navíc spojení s tak úžasným Mistrem, jakým je Čhögjal Namkhai Norbu, je opravdu vzácné. Máme velké štěstí, že tento klenot je tu s námi.

copyright              Petra Šabatová 2018

adresa:adresa adresa adresa adresa:adresa adresa adresa adresa:adresa adresa adresa adresa:adresa adresa adresa